מדיניות פרטיות אתר מעבדות ביאריץ

מאחר שחברת הגליל (הומגליל) 2014 בע”מ (להלן “בעלי הזכויות“), מכבדים את פרטיות הגולשים באתר “מעבדות ביאריץ” (להלן-“האתר“), להלן מדיניותם ביחס להגנת הפרטיות באתר, והם מתחייבים כלפיך לקיים מדיניות זו.

מטרת מדיניות פרטיות זו היא להסביר מהם נוהגי בעלי הזכויות ביחס לפרטיות הגולשים באתר, וכיצד משתמשים בעלי הזכויות במידע, הנמסר להם על-ידי הגולשים באתר או הנאסף על-ידם בעת השימוש באתר.

כל שימוש שייעשה במדיניות פרטיות זו בלשון זכר או בלשון נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד. כמו-כן, כל פניה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ולהפך.

כללי

בעת שימושך בשירותי האתר יתקבל אצל בעלי הזכויות מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובתך, כתובת אימייל, מוצרים ושירותים שרכשת או התעניינת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאת מוסרת ביודעין, לדוגמה בעת שתירשמי לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, בעלי הזכויות יבקשו ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של בעלי הזכויות ובאחריותם.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את בעלי הזכויות יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

בעלי הזכויות מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלי לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

בעלי הזכויות לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות הגולשים באתר.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

בעלי הזכויות לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תרכשי מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלי הזכויות שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצעי באתר, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם בעלי הזכויות ימכרו או יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזגו עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

שימוש בעוגיות

האתר עושה שימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

פרסומות של צדדים שלישיים

בעלי הזכויות מתירים לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן את צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתר שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של בעלי הזכויות.

אבטחת מידע

בעלי הזכויות מיישמים באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בעלי הזכויות לא מתחייבים ששירותיהם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אלינו לפי הפרטים בדף צור קשר, ולהתקשר אלינו כדי לוודא את קבלת המידע.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלי הזכויות משמש לצורך פניה אישית אליך, את זכאית על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

דילוג לתוכן