הרצון לפתח חומרי הגנה מהשמש המתחשבים בחיי הים היה מניע עיקרי בהקמתן של מעבדות ביאריץ.

כל החומרים הפעילים שמחלקת הפיתוח והמחקר שלנו מפתחת הם ממקור ימי.

האוקיינוס הוא מקור ההשראה הראשוני שלנו, ואנחנו פועלים ללא הרף למען הגנתו

דילוג לתוכן